Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://www.blackbirdshop.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) elérhető Termékek vásárlásának felhasználó (továbbiakban: Felhasználó vagy Ön) általi igénybevételének feltételeit. Ön a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.2. A https://www.blackbirdshop.hu online kereskedelmi portál üzemeltetőjeként és eladóként fenntartjuk jogunkat a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, így – egyebek mellett – a Termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatjuk. A módosítás a weboldalon történő közzétételt követően lép hatályba, és csak a hatályba lépést követő tranzakciókra érvényes.

1.3. A weboldalon található információk jóhiszeműen és a lehető legteljesebb körültekintés mellett kerültek feltüntetésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért nem vállalunk felelősséget.

1.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

2. Fogalmak

Eladó vagy Szolgáltató:
Név: Black Bird Kézműves Betéti Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Deák Ferenc út 3.
Cégjegyzékszám: 15 06 081420
Adószám: 25647679-1-15
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11744003-24424561-00000000
E-mail cím: madarassyrita@gmail.com
Telefonszám: +36 30 361 2495

Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a https://www.blackbirdshop.hu oldal tartalmához hozzáfér.

Vásárló: az a Felhasználó, aki a https://www.blackbirdshop.hu oldalon keresztül megrendelést adott le.

Weboldal: a https://www.blackbirdshop.hu oldal és aloldalai.

Termék: minden olyan, az Eladó által eladásra kínált Termék, amelyet a Felhasználó a weboldalon keresztül megvásárolhat.

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített Termékek értékesítése/megvásárlása tárgyában, az Eladó és a Vásárló között, mint távollevők között, azaz egyidejű fizikai jelenlétük nélkül jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3. A weboldalon történő vásárlás

3.1. Megrendelés folyamata

3.1.1. A weboldalról regisztráció után vagy regisztráció nélkül a név, e-mail cím, telefonszám és szükség esetén a szállítási cím megadásával lehet rendelni. A Termékeket egy virtuális kosárba lehet gyűjteni. Ha egy Terméket meg akar rendelni, akkor válassza ki a Terméket és írja be a kívánt darabszámot, majd tegye a kosárba. A kosár (rendszer) automatikusan kiszámítja a végösszeget és a pontos szállítási költséget.

3.1.2. Amennyiben több, eltérő Terméket kíván vásárolni, akkor a kosárba helyezést követően kattintson a „tovább vásárolok” gombra. Ha elkészült a Termékek kiválasztásával, akkor egyszerűen klikkeljen a „kosár” gombra, majd azon belül a „pénztár” gombra. Ezt követően meg kell adnia az ott kért adatokat. Lehetősége van kiválasztani a szállítási formát, amikor a kívánt szállítási módra kattint. Ezt követően továbbkattint a „tovább a fizetési módokhoz” gombra, ahol szintén kattintással választja ki a megadott lehetőségek közül az Önnek megfelelő módot. A megrendelés elküldése és beérkezése után haladéktalanul visszaigazoljuk a megrendelést. Amennyiben a rendelés beérkezését követően azt állapítjuk meg, hogy a megrendelt Termék éppen nincs raktáron, úgy haladéktalanul kapcsolatba lépünk Önnel. Ebben az esetben tájékoztatjuk, hogy a megrendelt Termék mikor lesz ismét elérhető. Ön választhat, hogy megvárja, hogy a megrendelt Termék ismét elérhető legyen, felajánlunk helyette másik Terméket vagy Ön jogosult elállni a megrendelésétől.

3.1.3. Amennyiben azt észleljük, hogy a megrendelt Termék esetében hibás adatok kerültek feltüntetésre a Weboldalon, úgy fenntartjuk a jogot a hiba kijavításával új ajánlat megadására. Ön ezt követően vagy megerősíti a megrendelést az új adatok szerint, vagy elállhat a szerződéstől.

3.1.4. A Termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, tehát tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót.

3.2. A szerződés létrejötte

3.2.1. Az Ön részéről leadott megrendelés ajánlatnak minősül. Az ajánlatát visszaigazoló e-maillel fogadjuk el. A visszaigazoló e-mailünkkel, amellyel az Ön ajánlatát elfogadjuk, jön létre a szerződés a Felek között.

3.2.2. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és távollevők között kötött szerződésnek minősül.

3.2.3. A weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt nem iktatjuk, utólagosan nem hozzáférhető.

3.3. Fizetés

Ön a Terméket az alábbi módokon tudja kifizetni:
– készpénzes fizetés,
– banki átutalás,

3.3.1. Készpénzes fizetés
A megvásárolt Termékek személyes átvétel esetén közvetlenül nekünk, az Eladónak kell kifizetnie az átvételkor készpénzben.

3.3.2. Előre fizetés esetén
3.3.2.1. Banki átutalás
A megvásárolt Termékek árát a megrendelés leadásakor előre utalással kell kifizetnie. A megrendelt Termékek összeállítását a vételár Eladó számláján történt jóváírásakor kezdjük meg.

3.4. Átvétel, szállítás

3.4.1. A megrendelt Termékek átvételi módjai az alábbiak lehetnek:
– postai csomagküldeményként
– személyes átvétel, az Eladóval történő előzetes egyeztetés alapján.

3.4.5. A csomagok személyes átvétele a 4400 Nyíregyháza, Deák Ferenc út 3. vagy a 4031 Debrecen, Legányi utca 32/b alatti címen, a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

3.4.6. A szállítás díját Ön a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg, illetve a szállítási díjakról a weboldal „SZÁLLÍTÁS” menüpontjában tájékozódhat.

3.4.7. Szállítási határidő

3.4.7.1. Raktáron lévő Termék megrendelése esetén, amennyiben Ön a megrendelt Termék vételárát előre kifizette, a Termék a fizetendő összeg bankszámlánkra beérkezésének napját követően legkésőbb 2 munkanapon belül átadásra kerül a Fuvarozónak.

3.4.7.2. Azon Termékek esetében, amelyek nincsenek nálunk raktárkészleten, a megrendelés elfogadásának visszaigazolásától számított 8-20 munkanapon belül kerülnek átadásra a Fuvarozónak. Amennyiben rajtunk kívül álló okok miatt nem, vagy csak késve tudjuk teljesíteni a megrendelést, haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot, és a 3.1.2. pontban foglaltak szerint járunk el.

4. Elállási jog

4.1. A jelen pont szerinti elállásra vonatkozó rendelkezések kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki Terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a Termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó). Eladóval szerződő, Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó esetén, amennyiben ezt a törvényi rendelkezések eltérése megkívánja, a Polgári Törvénykönyv megfelelő szakaszai lépnek jelen Általános Szerződési Feltételek kikötései helyébe.

4.2. Ön Fogyasztóként az elállási jogát Termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

4.2.1. a Terméknek,
4.2.2. több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,
4.2.3. több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a Fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

4.3. Amennyiben Ön élni kíván elállási jogával, köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) részünkre.

4.4. Írásban történő elállás esetén határidőben történő elállásnak kell tekinteni, ha Ön az erre irányuló egyértelmű nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi részünkre postán (ajánlott levélben) vagy e-mailben. Az elállás érvényességével kapcsolatosan az alábbiakat vesszük figyelembe:
4.4.1. postai úton történő elállás esetén a postára adás dátumát,
4.4.2. e-mailen keresztül történő elállás esetén az e-mail küldésének idejét.

4.5. Önt terheli annak bizonyítása, hogy elállási nyilatkozatát a fentiekben meghatározottak szerint tette meg. A határidő akkor tekinthető megtartottnak, ha Ön a 14 napos határidő letelte előtt nemcsak az írásbeli elállását küldi meg a 4.4. pontban foglaltak szerint, hanem a Terméket is elküldi (postára adja vagy az Ön által megrendelt futárnak átadja) a következő címre: 4400 Nyíregyháza, Deák Ferenc út 3. vagy 4031 Debrecen, Legányi utca 32/b

4.6. E-mailben igazoljuk vissza az elállási nyilatkozatának megérkezését.

4.7. Elállás esetén a Termék kiszállításának és visszaküldésének költsége Önt terheli. Ezen költségeken kívül elállás esetén Önt más költség nem terheli.

4.8. Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül kötelesek vagyunk visszatéríteni az elállással érintett Termék Ön által kifizetett vételárát.

4.9. Jogosultak vagyunk a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kaptuk Öntől a Terméket, vagy nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

4.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Emiatt Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

4.11. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, amennyiben az a Termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4.12. Ön nem gyakorolhatja elállási jogát az olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak.

4.13. Jogosultak vagyunk a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve észszerű költségek Ön általi megtérítésére.

5. Szavatosság

5.1. Kellékszavatosság

5.1.1. Amennyiben hibásan teljesítünk, Ön velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.1.2. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az számunkra más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás (díj) arányos leszállítását, vagy a hibát a mi költségünkre Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra mi adtunk okot.

5.1.3. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

5.1.4. Ön velünk szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5.1.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást mi nyújtottuk. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2. Termékszavatosság

5.2.1. Ingó dolog (Termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

5.2.2. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

5.2.3. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

5.2.4. Termékszavatossági igényét Ön a Terméket gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

5.2.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

5.2.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
5.2.6.1. a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
5.2.6.2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
5.2.6.3. a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

5.2.7. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.3. Jótállás

5.3.1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletnek megfelelően jótállásra vagyunk eladóként kötelesek.

5.3.2. Jótállási kötelezettségünk alól csak abban az esetben mentesülünk, ha bizonyítjuk, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

5.3.3. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 5.1. és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés helye:
Felhasználóként Ön a Termékkel vagy a mi eladói tevékenységünkkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Black Bird Kézműves Betéti Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Deák Ferenc út 3.
E-mail cím: madarassyrita@gmail.com
Telefonszám: +36 30 361-2495

6.2. A panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

6.2.1. szóban (telefonon),

6.2.2. írásban (postai úton, elektronikus levélben).

6.3. Panasz közlésével kapcsolatos eljárás:

6.3.1. a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8 és 16 óra között,

6.3.2. elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan fogadjuk.

6.4. Írásban történő panaszközlés: Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontunkat a panasz közlését követő 30 napon belül megküldjük Önnek.

6.5. Szóban történő panaszközlés: A szóbeli panaszt – kivéve azt az esetet, ha a panasz azonnali kivizsgálása adott esetben nem lehetséges – azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadjuk, telefonon közölt szóbeli panasz esetén – egyidejűleg az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontunknak a panasz közlését követő 30 napon belül az Ön részére történő megküldésével – megküldjük, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el. A panasz kivizsgálásáért Önnel szemben külön díjat nem számítunk fel.

6.6. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben a közöttünk esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

6.6.1. Az elutasító választ indokoljuk és tájékoztatjuk, hogy elutasító válasz esetén a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat. A békéltető testületekről és eljárásukról a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján (www.nfh.hu) tudhat meg több információt. Panasza esetén elsődlegesen a fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testület illetékes.

6.6.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: fogyasztóvédelmi panasz esetén felkeresheti a területileg illetékes járási hivatalokat. A járási hivatalok listáját az alábbi címen érheti el: http://jarasinfo.gov.hu/;

6.6.3. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.02.19.

Black Bird Kézműves Betéti Társaság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. számú melléklet

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Black Bird Kézműves Betéti Társaság
Postacím: 4400Nyíregyháza, Deák Ferenc út 3.
E-mail: madarassyrita@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………………..

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………..

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

………………………………………………..

Kelt ………………………………………………..

 

Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Black Bird Kézműves Betéti Társaság
Postacím: 4400Nyíregyháza, Deák Ferenc út 3.
E-mail: madarassyrita@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………………..

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………..

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

………………………………………………..

Kelt ………………………………………………..

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:
Cégnév: Black Bird Kézműves Betéti Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Deák Ferenc út 3.
Cégjegyzékszám: 15 06 081420
Adószám: 25647679-1-15
Honlap: https://www.blackbirdshop.hu

Adatvédelmi szabályzat

1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

1.1. Tevékenységünk alatt az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a hozzánk eljuttatott személyes adatainak védelmére.

1.2. Kiemelt figyelmet fordítunk a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1.2.1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról;
1.2.2. 2000. évi C. törvény a számvitelről;
1.2.3. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
1.2.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR, általános adatvédelmi rendelet).

1.3. Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.4. Adatfeldolgozó az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1.5. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A telephelyen elhelyezett elektronikus megfigyelőrendszer által közvetített adat (képfelvétel) a felvételen szereplő személy személyes adatának minősül. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

2. KEZELT ADATOK KÖRE, ÉRINTETTEK KÖRE

Adatkezelés megnevezése

Kezelt adatok felsorolása

Regisztráció során kezelt adatok

Név

E-mail cím

Telefonszám

Jelszó

Hírlevél-feliratkozás során kezelt adatok

Név

E-mail cím

Honlap látogatása során kezelt adatok, cookie-k

A Honlapon cookie-k használatára kerül sor. A cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld a böngészőnek, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A mentés révén, amikor az érintett visszatér ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngésző kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy a felhasználó már nem először jár az adott lapon, és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-knak köszönhetően meg lehet határozni például, hogy a Honlap melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert így a felhasználók igényeihez lehet alakítani a Honlapot és komplexebb felhasználói élmény nyújtható.

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a felhasználó kér-e értesítést arról, ha a Honlap cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngészőprogram bezárásakor.

A Honlapon – egyebek mellett – alkalmazott legfontosabb cookie-k felsorolása:

·          Analitika kezelt adatkör: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

·          Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie kezelt adatkör: session)

Megrendelés során kezelt adatok

Név

Email cím

Telefonszám

Szállítási cím

Számlázási cím

Megrendelt termék megjelölése

Megrendelt termék vételára

Átvétel/kézbesítés módja

Fizetési mód

Megrendeléskor Vevő által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk

Megrendelés időpontja

Fizetés időpontja

Szállítás során kezelt adatok

Szállítási név

Szállítási cím

Email cím

Telefonszám

Fizetés lebonyolítása során kezelt adatok

Név

Email cím

Bankszámlaszám

2.1. Érintettek köre:

2.1.1. a Honlapon regisztrálók,

2.1.2. a Honlapra látogatók,

2.1.3. a Honlap vásárlói

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

3.1. Az adatok kezelésére kizárólag a jelen szabályzatban foglalt célokból és jogalapból kerül sor.

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

 

Regisztráció során kezelt adatok

Szerződéses kötelezettség teljesítése,

 termék értékesítése és a megvásárolt terméknek a megrendelőhöz történő eljuttatása,

 szerződéses kötelezettségből eredő díjak számlázása,

valamint az azzal kapcsolatos esetleges követelések érvényesítése.

Szerződés teljesítése/jogi kötelezettség teljesítése.

Hírlevél-feliratkozás során kezelt adatok

Marketing tevékenység.

Az érintett hozzájárulása.

Honlap látogatása során kezelt adatok, cookie-k

Statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

·          Analitika: google analytics használati statisztika,

·          Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie: az oldal megfelelő működésének biztosítása.

Az érintett hozzájárulása.

Megrendelés során kezelt adatok

Szerződéses kötelezettség teljesítése,

termék értékesítése és a megvásárolt terméknek a megrendelőhöz történő eljuttatása,

szerződéses kötelezettségből eredő díjak számlázása,

valamint az azzal kapcsolatos esetleges követelések érvényesítése.

Szerződés teljesítése/jogi kötelezettség teljesítése.

Fizetés lebonyolítása során kezelt adatok

Szerződéses kötelezettség teljesítése.

Az online fizetés lebonyolítása,

 a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring

 (visszaélések ellenőrzése)

A szerződés teljesítése.

Szállítás során kezelt adatok

Szerződéses kötelezettség teljesítése. A megrendelt termék házhoz szállítása.

A szerződés teljesítése.

3.2. A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

3.3. Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a ránk vonatkozó jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a Társaságunk vagy harmadik személy jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), a Társaságunkkal létrejött szerződés végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

4. ADATTOVÁBBÍTÁS, Adatfeldolgozók

4.1. Adattovábbítás Társaságunknál nem történik.

 

5. ADATOK BIZTONSÁGA

5.1. A személyes adatai biztonsága érdekében olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmazunk, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

6. AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

6.1. Az adatkezelésre feljogosított munkavállalóink, illetve társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló együttműködő partnereink jogosultak az adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére.

6.2. Az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hívjuk fel, valamint titoktartásra kötelezzük. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, amelyért nem vállalunk felelősséget.

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

7.1. Az adatkezelés a szerződés megkötésére irányuló igény jelzésével vagy a hozzájárulás megadásával kezdődik.

7.2. Az adatokat az adatbázisunkban mindaddig megőrizzük, kezeljük, amíg az érintett nem kéri annak törlését (de legkésőbb 5 év elteltével), kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 (azaz nyolc) évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

7.3. Az általunk kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti. Az erre vonatkozó kéréseknek hivatali időnkben haladéktalanul eleget teszünk, vagy amennyiben szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségünk vagy jogos érdekünk ezt nem teszi lehetővé, akkor erről tájékoztatjuk.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

8.1. Személyes adatai kezeléséről az érintett bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére tájékoztatást adunk az érintett kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a madarassyrita@gmail.com e-mail címen kérhető.

8.2. A megadott adatok helyességéért az érintett felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre helyesbítjük, a hiányos vagy a téves adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk (figyelemmel a 7.3. pontban foglaltakra).

8.3. Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. Az érintett jogosult arra is, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené. Az érintett kérheti továbbá a személyes adatainak rendelkezésre bocsátását is. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt megakadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.4. Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordulhat.

8.5. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

8.6. Az érintett bírósághoz fordulhat:

8.6.1. a felvilágosítás megtagadása,
8.6.2. a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
8.6.3. jogainak megsértése esetén, továbbá ha
8.6.4. a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (azaz harminc) napon belül.

8.7. A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8.8. Kérjük, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Társaságunkhoz.

Jelen Adatvédelmi szabályzat hatályba lépésének ideje: 2021.02.19.

Black Bird Kézműves Betéti Társaság